درباره من:

در سال ۹۲ با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایــش بیماری شناسی گیـاهی از دانشـــگاه جهرم فارغ التحصیل شدم، به دلیل گذراندن دوره های رشد و توسعه فردی در طی دوران تحصیل به رشته مدیریت علاقه مند شدم و تصمیم به گذراندن دوره MBA گرایش مدیریت اجرایی گرفتم، که در نهایت پرونده تحصیلی رسمی من در مهر ۱۳۹۶ با دفاع از رساله دکتری با عنوان بررسی تحلیلی تبلیغات در ذهن جامعه ایرانی بسته شد. و پس از آن پژوهش در زمینه تبلیغات بخشی از فعالیت های حرفه ایم را تشکیل داد.

حوزه های تخصصی من:

مشاوره و اجرای تبلیغات ، مشاوره برندینگ، تدوین و اجـرای کمپین های تبلیغاتی اثـــربخش براساس متد رضا تحیری ،ایده پردازی و ارایه راهبردهای تبلیغـــــاتی

و در نهایت من:

رضا تحیری، امید دارم و کوشش می کنم به ساختن آینده ای بهتر برای خودم، جـامعه ام و جهــانم.