همه چیز در مورد ایده و ایده‌پردازی

می‌دانستید که توفان فکری  یا بارش فکری توسط یکی از اهالی تبلیغات ابداع شده؟ الكس آزبورن، صاحب حرف «C» در BBDO که تکنیک‌های ابداعی او هنوز هم با استقبال روبه رو می شوند. ( ادامه این مطلب به ورش درست ایده پردازی هم می پردازیم ) وقتی با هم کار می کنید، لازم است ایده[…]