سوپ جوجه برای روح

کتاب شماره ۴: کتاب سوپ جوجه برای تقویت یک داستان انگیزشی که به شما توصیه میکنم مطالعه کنید. سوپ جوجه برای تقویت روح جلد ۱ نوشته ی جک کنفیلد,مارک ویکتور هنسن است که معصومه اعقابی آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط یاران قلم در سال ۱۳۹۴ و ۲۱۶ صفحه به بازار عرضه شده[…]