بهترین کتاب موفقیت

همیشه وقتی کسی کتابی در زمینه موفقیت به من معرفی می‌کرد رو باید می‌گرفتم و میخوندم. همیشه دنبال بهترین کتاب موفقیت بودم. عطش رسیدن به آرزوهام و موفق شدن درونم اینقدر زیاد بود که دست از جستجو بر نمی‌داشتم و مدام مطالعه می‌کردم. شاید باورتون نشه وقتی یکی به من میگفت این کتاب زندگی منو[…]