روشی برای خلق هزاران ایده

آقای یانگ درباره ی روح برقراری ارتباط سخن می گوید. احتمالا یک پزشک می تواند اعضای بدن انسان را درمان کند، اما هرگز نمی تواند به آن روح بدهد. یانگ در مورد خلاقیت یک ایده می نویسد که به یک تبلیغ، روح و زندگی می بخشد. تجربه مهم ترین عامل پیشرفت در کسب و کار[…]