داستان کروات

من همیشه مقید هستم که در جلسات رسمی و مذاکرات تجاری از کروات استفاده کنم و حتی اگر کروات هم قرار نباشد که استفاده کنم باید کت و شلوار و رنگ آن را درست و اصولی انتخاب کرده باشم. متاسفانه ما در ایران هیچ یک از این موارد را جدی نمیگیریم زمانی که ما خلق[…]

پوشش آقایان در مذاکرات

نکاتی در مورد کت و شلوار: (پوشش آقایان) برچسب روی آستین کت می بایست حتما قبل از استفاده جدا شود . چاک پشت کت قبل از استفاده باز شود . جیب کت را هرگز باز نکنید زیرا باعث از فرم خارج شدن کت می گردد . جیب کت مخصوص حمل تجهیزات و موبایل و یا[…]